Tlakové zkoušky a stresstesty

Dekorace služby

Maximální dimenze produktovodu – bez omezení

Maximální zkušební tlak – 600 bar

Maximální dimenze produktovodu – bez omezení

Maximální zkušební tlak – 600 bar

Tlakové zkoušky a stresstesty na potrubí provádíme dle platných evropských norem a předpisů na základě požadavků zákazníka.

 

Tlaková zkouška potrubí slouží ke konečnému posouzení systému s ohledem na odolnost vůči vnitřnímu tlaku, tak jak předepisuje směrnice PED a řada evropských a jiných zahraničních předpisů a norem.

 

Stresstest je komplexní zkouška potrubí vodou, používaná především u plynovodů. Provádění stresstestu se využívá k zajištění zvýšené míry bezpečnosti. V průběhu stresstestu dojde ke zpevnění konstrukce jak vlivem materiálového, tak vlivem geometrického zpevnění, přizpůsobení tzv. shake-down. Výsledkem je řízené zvýšení únosnosti konstrukce potrubní části. Při správně provedeném stresstestu dojde také k významné eliminaci zbytkových napětí v materiálu, vzniklých při výrobě nebo při montáži a snížení vlivu geometrických imperfekcí.