Geodetické práce, dronové mapování, 3D scan

Dekorace služby

Poskytujeme moderní 3D laserové skenování, které získává rychle, přesně a komplexně prostorové informace o objektech a umožňuje vytvořit detailní dokumentaci jejich skutečného stavu až do nejpodrobnějších detailů, a to díky mobilnímu skeneru s dosahem 70 m a přesností skenování 3 mm, který používáme od roku 2019.

 

Pro liniové výstavby zajišťujeme fotogrammetrické mapování s využitím našich dronů. Nafocená data převádíme do mračna bodů. Tyto podklady lze využít pro projektování, monitoring výstavby a majetkoprávní jednání.

Zajišťujeme:

 • Vyhotovení geometrických plánů
 • Vyhotovení věcných břemen
 • Určení vlastnických hranic
 • Zaměření inženýrských sítí
 • Orientaci výškopisu a polohopisu jako podklad pro projekt
 • Vytyčení staveb
 • Fotogrammetrické zajištění podkladů
 • Fotogrammetrickou kontrolu staveniště (před zahájením, v průběhu výstavby i po dokončení)
 • 3D skenování technologických celků

 

Výše uvedené práce jsou vždy prováděny dle obecně platných norem a směrnic. Výstup je zákazníkovi dodán v tištěné i digitální formě.

Digitální forma obsahuje:

 • Technickou zprávu (formát: *.txt, *.doc)
 • Seznam souřadnic (formát: *.grd, *.xls, *.txt)
 • Mapové dílo (formát: *.dwg, *.dgn, *.dxf)