Elektro-předehřev Resitherm 

Dekorace služby

Dimenze potrubí – DN 50 až DN 800

Maximální teplota předehřevu – 130 °C

Dimenze potrubí – DN 50 až DN 800

Maximální teplota předehřevu – 130 °C

Elektro-předehřev nabízí jednoduchou a rychlou metodu předepínání potrubí suchou cestou.

 

Snížení nákladů stavby:

 

 • minimalizuje potřebu klasických kompenzačních prvků
 • méně svarů, tvarovek, spojek a polštářů
 • méně výkopů a zásypů (při náhradě U-kompenzátoru)
 • menší namáhání odboček od dilatace potrubí
 • menší náklady na čerpací práce při provozu

Průběh elektro-předehřevu:

 • příjezd na staveniště, převzetí pracoviště, BOZP
 • sestavení předehřívací sestavy (Resitherm, agregát, čidla)
 • přivaření napojovacích šroubů ke všem koncům potrubí
 • připojení kabelů na potrubí
 • označení „nulové“ polohy potrubí před zahájením předehřevu
 • zahájení předehřevu
 • kontrola dilatace a teploty v průběhu nahřívání potrubí
 • dosažení teploty a dilatace potrubí, předání trasy k zásypu a hutnění
 • odpojení přístroje po ukončeném zásypu a zhutnění trasy
 • demontáž, úklid staveniště, odjezd ze stavby​

Technologie elektro-předehřevu umožnuje:

 • realizaci tepelných předehřevů v místech, kde není k dispozici médium (horká voda) pro předehřev
 • předepínat jednotlivé úseky potrubní trasy na různé předepínací teploty bez ohledu na teplotu předepínacího média, které by mohlo být k dispozici
 • předepnutí pouze jedné potrubní větve, např. technologického potrubí
 • variabilní předepínaní jednotlivých potrubních úseků sítě v pořadí dle potřeb stavby v průběhu realizace díla
 • levnější a z pevnostního i provozního hlediska lepší variantu nahrazující instalační metodu s jednočinnými kompenzátory
 • optimalizaci tepelných sítí montovaných zastudena – alternativu k používání U kompenzátorů
 • úsekové tepelné předehřevy (postupné předepínání) při výstavbě dálkovodů
 • instalovat vybrané úseky tepelné sítě, kde je nutné provést lokální tepelný předehřev bez potřeby dohotovení předchozích či navazujících úseků
 • navrácení předepnutí při všech opravách potrubních úseků tepelných sítí bez ohledu na původní způsob montáže