Projekce, BIM

Dekorace služby

Ve spolupráci se sesterskou společností Energotechnické služby s.r.o. zajišťujeme komplexní vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace, a to včetně zajištění inženýrské činnosti, legislativního povolení stavby a autorského dozoru. Vyhotovení dokumentace nabízíme také ve standardu BIM.

Nabízíme  také technickou pomoc v oblasti pevnostně-dilatačních výpočtů klasického i předizolovaného potrubí teplovodů, horkovodů, parovodů, plynovodů a technologických potrubí.

Tepelná energetika

 • Zdroje tepla
 • Kogenerační jednotky
 • Plynové a biomasové kotelny
 • Teplovodní, horkovodní a parovodní výměníkové stanice, DPS
 • Parovodní potrubní rozvody v nadzemním i kanálovém provedení
 • Předizolované teplovodní a horkovodní potrubní rozvody
 • Dálkovody
 • Podpůrné stavební konstrukce
 • Související stavební objekty
 • Potrubní třídy dle požadavku

Plynárenství

 • Plynovodní sítě a dálkové potrubí všech skupin dle TPG 702 04
 • Regulační stanice plynu
 • Kompresorové stanice
 • Podpůrné stavební konstrukce
 • Související stavební objekty

 

Viz. https://www.energots.cz/proj202110