Pronájem bypassů – rukávec Primus Line

Dekorace služby

Dimenze obtoků – DN 150 – DN 500

Tlaková hladina – až 40 bar

Délka obtoku – až 2,5 km

Dimenze obtoků – DN 150 – DN 500

Tlaková hladina – až 40 bar

Délka obtoku – až 2,5 km

Ve spolupráci se společností Primus Line nabízíme mobilní rukávce pro obtoky potrubí, umožňující rychlé a jednoduché dočasné nahrazení inženýrské sítě v případě plánovaných oprav, nebo havárie, a to bez přerušení dodávek media.