HOMOLA a.s. O nás Naše nabídka Pronájem stavební techniky Reference Dokumenty Kariéra Kontakt

O nás


Společnost HOMOLA a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku od 13.1.2003, ale již od roku 1990 začal pan Mojmír Homola, majitel společnosti, podnikat v oblasti výroby a dodávek bojlerů a kotlů na tuhá paliva. Po třech letech a získání všech potřebných zkoušek a osvědčení jsme se začali prosazovat v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů. V průběhu dalších let, jak naše společnost rostla, postupně rozšiřovala svou činnost o kompletní realizaci inženýrských sítí, práce na pozemních stavbách, geodetickou a zeměměřičskou činnost a také výrobu a montáž zámečnických a ocelových konstrukcí.

V roce 2002 jsme učinili významné investiční rozhodnutí a odkoupili průmyslový areál Vítkovických staveb v Ostravě – Kunčičkách, dnes označovaný jako Průmyslové centrum Ostrava.

Společnost HOMOLA a.s. je mimo jiné držitelem certifikátů systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2016, systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 : 2016, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018 a řady certifikátů a oprávnění GAS a OBÚ pro práci na plynových zařízeních.

Především díky promyšlené obchodní a personální politice, vysoce kvalifikovaným zaměstnancům a v neposlední řadě spokojeným zákazníkům a obchodním partnerům, se naší společnosti HOMOLA a.s. daří dlouhodobě držet na předních místech mezi stavebními firmami v Moravskoslez­ském kraji.

Realizovali jsme » více

 • Reko MS Ostrava Matušínského + 3
 • REKO NTL Šumperk, ul. Čsl. Armády
 • Výstavba plynovodou, vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Farské
 • REKO MS Nový Jičín, ul. Hřbitovní, II. část
 • Reko MS Ostrava, Na Svobodě I. + II. etapa
 • Bystřice nad Olší - Farské, IS - komunikace vč. odvodnění
 • Odkanalizování okrajových částí města Orlová – přeložky vodovodů
 • Oprava plynovodu DN 500 Darkov - 9. květen (LB137 - LB145)
 • ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV Š4/A – Š5
 • Zapojení sond na DTM Dambořice
 • Nová Karolina - horkovodní propoj II, Nová Karolina - přeložka vodovodu
 • NTL MS Ostrava, ul. Havanská
 • Dodávka a montáž výměníkové stanice pára - voda a výměna teplovodního potrubí
 • Rekonstrukce KK DN 700 v TU Osek
 • Teplovodní přípojka pro obj. na parcele č. 2290/4, ul. Olomoucká, Opava
 • Oprava degazačního plynovodu DN 500 Ostrava-Karviná v Rychvaldě (LB 44 - LB 54-55)
 • Zapojení sondy Hos 102a
 • ZDS HA GO HKV DN 500 Š70- Š71, Havířov
 • Rekonstrukce vodovodu DN 200 ul. Orlovská
 • Opravy chrániček
 • REKO NTL/STL Příbor, ul. Vrchlického
 • REKO MS Studénka, Malá Strana
 • SO 73 Přeložky degazačního plynovodu CPH, dusíkovodu CDH a SO 74 Přeložky plynovodu Ostrava – Karviná, 1. část
 • Teplovod Zámecký okruh Opava
 • REKO NTL Zábřeh, ul. Boženy Němcové
 • Horkovodní přípojka Nové Pole II.
 • Obnova vozového parku
 • Svařování vodovodního potrubí v areálu Linde, Třinec (v realizaci)
 • Rekonstrukce potrubí směsného plynu narážecí pece Střední tratě provozu VH
 • REKO MS Ostrava, Na Svobodě I. etapa a II. etapa
 • REKO NTL Šumperk, ul. Jesenická
 • PZP Dambořice – spojovací produktovody
 • Asanace území mezi Mlýnkou a nádrží G - Úprava flotačního potrubí
 • Těžební systém důlního plynu Václav v k.ú. Poruba u Orlové
 • REKO NTL MS Ostrava, ul. Tavičská
 • Oprava degazačního plynovodu DN 500 Staříč III - Žabeň ve Staříči (LB 280 - LB 287)
 • Rekonstrukce technologického parovodu 1,4 MPa FATRA
 • REKO MS Bohuňovice, II. část
 • REKO NTL MS Ostrava, ul. Pospolitá
 • Opravy chrániček 2013-2014
 • Oprava degazačního plynovodu D N500 Ostrava – Karviná, Poruba u Orlové
 • Odvodnění prostoru cvičné plochy Driving Range
 • Oprava 480 m plynovodu Ostrava - Karviná (KČSA – KSV) mezi LB 83 - 99
 • Bystřice nad Olší - Farské, inženýrské sítě - komunikace včetně odvodnění
 • REKO NTL Rýmařov, ul. Strálecká
 • GO primárního horkovodu 2 x DN 500 v úseku F4-Š4/A, Frýdek-Místek
 • Oprava 330 m plynovodu Ostrava – Karviná (KČSA – KSV) mezi LB 53 - 66
 • NTL Bílovec, ul. Jiráskova
 • REKO VTL Koblov
 • Přeložky inženýrských sítí na lokalitě Paskov
 • Rekonstrukce rozvodů CZT areál Moravan Otrokovice
 • REKO MS Rýmařov, nám. Míru
 • REKO NTL MS Ostrava, ul. Ocelářská
 • Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava - přeložky VTL plynovodu
 • ZDS KA Výměna potrubí primáru Š6 – Š7 (213 m – DN 500)
 • Zapojení sond Uh89, 90A - objekt SO 03, potrubní přípojky a chránička optického kabelu
 • Objekt degazační stanice Doubrava • Úvodní slovo
 • Stavby 2017
 • Ukázka svařování metodami 135 a 136
 • Budova a areál Homola
 • Rekonstrukce potrubí směsného plynu narážecí pece Střední tratě provozu VH
HOMOLA a.s.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
Email: sekretariat@homola.as

Změna nastavení cookies