Pronajměte si prostor pro seminář, školení či konferenciPro možnost kontaktu bude společnost Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., IČ 63322391, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Souhlasím s tím, aby společnost Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., IČ 63322391, jakožto správce zpracovávala mé osobních údajů pro účely evidování mé osoby.

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Beru na vědomí, že mám v souvislosti s uvedeným zpracováním osobních údajů jako subjekt poskytnutých osobních údajů vůči správcům právo:

  • na přístup k osobních údajům;
  • na opravu nepřesných osobních údajů a na oznámení opravy;
  • na výmaz osobních údajů a na oznámení výmazu;
  • na omezení zpracování osobních údajů a na oznámení omezení zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky;
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Beru na vědomí, že výše uvedená práva, včetně odvolání tohoto souhlasu mohu uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu sídla příslušného správce.