HOMOLA a.s. O společnosti Naše nabídka Reference Dokumenty Nabídka práce Kontakt


Realizovali jsme » více

  • Reko MS Ostrava Matušínského + 3
  • Svařování vodovodního potrubí v areálu Linde, Třinec (v realizaci)
  • GO primárního horkovodu 2 x DN 500 v úseku F4-Š4/A, Frýdek-Místek
  • Zapojení sondy Hos 102a
  • Horkovodní přípojka Nové Pole II.
  • NTL Bílovec, ul. Jiráskova
  • Reko MS Ostrava, Na Svobodě I. + II. etapa
  • Oprava 330 m plynovodu Ostrava – Karviná (KČSA – KSV) mezi LB 53 - 66
  • Oprava 480 m plynovodu Ostrava - Karviná (KČSA – KSV) mezi LB 83 - 99
  • Výstavba plynovodou, vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Farské
  • ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV Š4/A – Š5
  • REKO NTL MS Ostrava, ul. Pospolitá
  • Oprava degazačního plynovodu D N500 Ostrava – Karviná, Poruba u Orlové
  • Rekonstrukce KK DN 700 v TU Osek
  • Rekonstrukce potrubí směsného plynu narážecí pece Střední tratě provozu VH
  • PZP Dambořice – spojovací produktovody
  • Dodávka a montáž výměníkové stanice pára - voda a výměna teplovodního potrubí
  • Odvodnění prostoru cvičné plochy Driving Range
  • Teplovodní přípojka pro obj. na parcele č. 2290/4, ul. Olomoucká, Opava
  • REKO NTL Šumperk, ul. Čsl. Armády
  • Odkanalizování okrajových částí města Orlová – přeložky vodovodů
  • SO 73 Přeložky degazačního plynovodu CPH, dusíkovodu CDH a SO 74 Přeložky plynovodu Ostrava – Karviná, 1. část
  • REKO NTL Zábřeh, ul. Boženy Němcové
  • Bystřice nad Olší - Farské, inženýrské sítě - komunikace včetně odvodnění
  • REKO MS Ostrava, Na Svobodě I. etapa a II. etapa
  • REKO NTL MS Ostrava, ul. Tavičská
  • Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava - přeložky VTL plynovodu
  • ZDS HA GO HKV DN 500 Š70- Š71, Havířov
  • Opravy chrániček 2013-2014
  • Opravy chrániček
  • REKO MS Bohuňovice, II. část
  • Objekt degazační stanice Doubrava
  • Rekonstrukce technologického parovodu 1,4 MPa FATRA
  • Rekonstrukce rozvodů CZT areál Moravan Otrokovice
  • Těžební systém důlního plynu Václav v k.ú. Poruba u Orlové
  • REKO NTL Šumperk, ul. Jesenická
  • Asanace území mezi Mlýnkou a nádrží G - Úprava flotačního potrubí
  • Teplovod Zámecký okruh Opava
  • Rekonstrukce vodovodu DN 200 ul. Orlovská
  • REKO MS Nový Jičín, ul. Hřbitovní, II. část
  • REKO NTL/STL Příbor, ul. Vrchlického
  • Bystřice nad Olší - Farské, IS - komunikace vč. odvodnění
  • Zapojení sond Uh89, 90A - objekt SO 03, potrubní přípojky a chránička optického kabelu
  • REKO NTL MS Ostrava, ul. Ocelářská
  • Přeložky inženýrských sítí na lokalitě Paskov
  • Zapojení sond na DTM Dambořice
  • Nová Karolina - horkovodní propoj II, Nová Karolina - přeložka vodovodu
  • REKO NTL Rýmařov, ul. Strálecká
  • Oprava degazačního plynovodu DN 500 Ostrava-Karviná v Rychvaldě (LB 44 - LB 54-55)
  • Oprava degazačního plynovodu DN 500 Staříč III - Žabeň ve Staříči (LB 280 - LB 287)
  • ZDS KA Výměna potrubí primáru Š6 – Š7 (213 m – DN 500)
  • REKO VTL Koblov
  • NTL MS Ostrava, ul. Havanská
  • REKO MS Studénka, Malá Strana
  • Oprava plynovodu DN 500 Darkov - 9. květen (LB137 - LB145)
  • REKO MS Rýmařov, nám. Míru  • Rekonstrukce potrubí směsného plynu narážecí pece Střední tratě provozu VH
  • Stavby 2017
  • Úvodní slovo
  • Budova a areál Homola
  • Ukázka svařování metodami 135 a 136
 
HOMOLA a.s.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
Telefon: (+420) 596 940 040
Email: sekretariat@homola.as