HOMOLA a.s. O společnosti Naše nabídka Reference Dokumenty Nabídka práce Kontakt

Prodej pozemků Vřesina u HlučínaSpolečnost HOMOLA a.s. nabízí k prodeji stavební pozemky: „Komunikace a inženýrské sítě obce Vřesina – U koupaliště II. a III. Etapa“

K prodeji je k dispozici poslední parcela pro výstavbu RD, každý pozemek má veškeré přípojky (elektro, voda, plyn a kanalizace) na hranici pozemku. Celá lokalita je vybavena také komunikacemi a veřejným osvětlením.

Zhruba uprostřed lokality II. etapy je vybudována relaxační zóna.

Projekt II. a III. etapy navazuje na již hotovou I. etapu, u níž byl prodej pozemků ukončen a nyní na nich probíhá individuální výstavba rodinných domů.

Cena činí 1089 Kč/m2 včetně DPH.

Sleva 3 % při platbě v hotovosti.

Umístění obce Vřesina:

Nachází se v okrese Opava 6 km severně od Hlučína, 13 km od Ostravy-Poruby a 17 km od centra Ostravy. Rozkládá se po úbočích údolní kotliny potoku Bečva v Hlučínské pahorkatině v nadmořské výšce 240 – 276 metrů a volně navazuje na Chráněné území Dařanec.
www.vresina-u-hlucina.cz

Vybavenost obce:

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava – příspěvková organizace sdružuje MŠ, ZŠ, ŠD a výdejnu stravy. MŠ má dvě třídy. ZŠ Vřesina je malotřídní škola. Je zde 1. – 5. ročník ve čtyřech třídách. V 1. třídě se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění“, ve 2. – 5. třídě podle osnov Obecné školy. Součástí školy je tělocvična, která slouží ke sportovnímu využití žáků i ostatních obyvatel obce. V nově upravených půdních prostorách je školní družina, počítačová učebna, školní jídelna. Po vyučování mohou žáci navštěvovat kroužky (keramický, dramatický, hry na flétnu, florbalu, míčových her), které vedou paní učitelky a vychovatelky (zdroj – stránky obce). Sportovní vyžití je organizováno TJ Vřesina (volejbal, fotbal). V obci jsou i tenisové kurty a koupaliště.


Aktuální stav prodeje pozemků

Kontaktní osoba pro prodej pozemků:

Mgr. Martina Homolová
Tel.: +420 777 148 707
E-mail: mhomolova@homola.as

Office:
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky

Starší fotografie

    


Aktuální fotografie

     


Kontaktujte nás„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.
Realizovali jsme » více

 • Zapojení sondy Hos 102a
 • REKO NTL Zábřeh, ul. Boženy Němcové
 • Rekonstrukce technologického parovodu 1,4 MPa FATRA
 • REKO MS Nový Jičín, ul. Hřbitovní, II. část
 • Výstavba plynovodou, vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Farské
 • Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava - přeložky VTL plynovodu
 • REKO MS Ostrava, Na Svobodě I. etapa a II. etapa
 • Oprava 480 m plynovodu Ostrava - Karviná (KČSA – KSV) mezi LB 83 - 99
 • Přeložky inženýrských sítí na lokalitě Paskov
 • Zapojení sond Uh89, 90A - objekt SO 03, potrubní přípojky a chránička optického kabelu
 • Asanace území mezi Mlýnkou a nádrží G - Úprava flotačního potrubí
 • REKO NTL Šumperk, ul. Jesenická
 • Opravy chrániček 2013-2014
 • Reko MS Ostrava, Na Svobodě I. + II. etapa
 • REKO NTL Rýmařov, ul. Strálecká
 • Objekt degazační stanice Doubrava
 • Nová Karolina - horkovodní propoj II, Nová Karolina - přeložka vodovodu
 • REKO NTL MS Ostrava, ul. Pospolitá
 • Oprava degazačního plynovodu DN 500 Ostrava-Karviná v Rychvaldě (LB 44 - LB 54-55)
 • NTL MS Ostrava, ul. Havanská
 • REKO MS Studénka, Malá Strana
 • Zapojení sond na DTM Dambořice
 • REKO NTL MS Ostrava, ul. Ocelářská
 • Rekonstrukce potrubí směsného plynu narážecí pece Střední tratě provozu VH
 • SO 73 Přeložky degazačního plynovodu CPH, dusíkovodu CDH a SO 74 Přeložky plynovodu Ostrava – Karviná, 1. část
 • Reko MS Ostrava Matušínského + 3
 • ZDS KA Výměna potrubí primáru Š6 – Š7 (213 m – DN 500)
 • Oprava plynovodu DN 500 Darkov - 9. květen (LB137 - LB145)
 • Teplovod Zámecký okruh Opava
 • Opravy chrániček
 • Těžební systém důlního plynu Václav v k.ú. Poruba u Orlové
 • Svařování vodovodního potrubí v areálu Linde, Třinec (v realizaci)
 • GO primárního horkovodu 2 x DN 500 v úseku F4-Š4/A, Frýdek-Místek
 • ZDS HA GO HKV DN 500 Š70- Š71, Havířov
 • Bystřice nad Olší - Farské, IS - komunikace vč. odvodnění
 • NTL Bílovec, ul. Jiráskova
 • Rekonstrukce rozvodů CZT areál Moravan Otrokovice
 • REKO MS Rýmařov, nám. Míru
 • Rekonstrukce vodovodu DN 200 ul. Orlovská
 • ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV Š4/A – Š5
 • Teplovodní přípojka pro obj. na parcele č. 2290/4, ul. Olomoucká, Opava
 • Bystřice nad Olší - Farské, inženýrské sítě - komunikace včetně odvodnění
 • Oprava degazačního plynovodu D N500 Ostrava – Karviná, Poruba u Orlové
 • Horkovodní přípojka Nové Pole II.
 • Rekonstrukce KK DN 700 v TU Osek
 • REKO MS Bohuňovice, II. část
 • Oprava 330 m plynovodu Ostrava – Karviná (KČSA – KSV) mezi LB 53 - 66
 • Dodávka a montáž výměníkové stanice pára - voda a výměna teplovodního potrubí
 • PZP Dambořice – spojovací produktovody
 • Odkanalizování okrajových částí města Orlová – přeložky vodovodů
 • REKO NTL Šumperk, ul. Čsl. Armády
 • REKO VTL Koblov
 • REKO NTL/STL Příbor, ul. Vrchlického
 • Odvodnění prostoru cvičné plochy Driving Range
 • REKO NTL MS Ostrava, ul. Tavičská
 • Oprava degazačního plynovodu DN 500 Staříč III - Žabeň ve Staříči (LB 280 - LB 287) • Budova a areál Homola
 • Ukázka svařování metodami 135 a 136
 • Rekonstrukce potrubí směsného plynu narážecí pece Střední tratě provozu VH
 • Stavby 2017
 • Prodej pozemků Vřesina u Hlučína
 • Úvodní slovo
HOMOLA a.s.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava – Kunčičky
Telefon: (+420) 596 940 040
Email: sekretariat@homola.as